De Noordoostpolder is de locatie voor de bouw van het grootste windenergiepark van Nederland. De 80-100 windmolens komen zowel in het water als op het land te staan, aan weerszijden van Urk. De turbines op de Zuidermeerdijk richting Ketelbrug en op de Westermeerdijk en Noordermeerdijk richting Lemmer vormen een soort ijzeren gordijn rondom het voormalige eiland.

 

De molens hebben een tiphoogte van 190 m, oftewel 5 m hoger hoger dan de euromast. De kosten bedragen zo’n half miljard euro. Verschillende actiegroepen bundelen de krachten en Urk Briest roept op zijn website  iedereen op de petitie te tekenen, die gericht is aan bestuurders van VROM, de provincie, gemeente en Waterschap Zuiderzeeland en een poster van Urk Briest voor de ramen te hangen.
 

De bezwaren tegen de windparken heeft Urk Briest in tien punten samengevat. Die bezwaren betreffen vooral geluidsoverlast, slagschaduw van de turbines die bijna twee keer zo hoog zijn als de Domtoren, natuurwaarden en de invloed op het landschap. Rond Urk komt, zo geeft Urk Briest aan, een ‘ijzeren gordijn’ van tachtig tot honderd turbines te liggen. Met bijvoorbeeld alle negatieve gevolgen vandien voor de ‘skyline’ van Urk.