Paulus Jansen van de SP heeft in februari jl. kamervragen gesteld aan Minister Cramer over de rekenregels rond het geluid. De minister heeft twee keer om uitstel gevraagd gezien het technische karakter van de materie. Op 9 mei heeft het NKPW schriftelijk aan de minister gevraagd de geluidsregels zo snel mogelijk aan te passen, naar aanleiding van het recente onderzoek van Dr. Frits van den Berg in Zeeuws Vlaanderen. Zowel Paulus Jansen als het NKPW hebben van de Minister antwoord gekregen: de Minister erkent dat de geluidsregels achterhaald zijn, maar het gaat nog tot 2010 duren voordat een en ander wordt aangepast.