De gemeenten bestrijden dat ze de komst van windmolenparken tegenhouden. In bijna de helft van alle gemeenten lopen projecten voor de realisatie van windenergie, zegt de Nederlandse Vereniging voor Gemeenten.

 

Die reageert daarmee op een vertrouwelijk rapport van de ministeries van Economische Zaken en VROM. Daarin staat dat tweederde van de gemeenten windenergieprojecten tegenhouden.

De VNG geeft toe dat plannen soms niet doorgaan, maar daar zijn redenen voor. Zo hebben gemeenteraden en wethouders met diverse belangen te maken. Het kan gebeuren dat een project niet doorgaat, omdat er sprake is van teveel geluidsoverlast of horizonvervuiling.    

Veilgheid
Andere redenen om op een bepaalde locatie geen windmolens te plaatsen kunnen bijvoorbeeld voorziene veiligheidsrisico’s of het ruimtebeslag zijn.  

Volgens de VNG komt het ook vaak voor dat gemeenten liever investeren in alternatieven voor windenergie, zoals zonne-energie en biovergisting.

Soms leveren die vormen van duurzame energie meer energie op dan windenergie, bijvoorbeeld in windluwe gemeenten.

Procedure
Ook komt het vaak voor dat gemeenten in hun procedures worden ingehaald door de snel veranderende techniek. Op het moment dat een procedure is afgerond, is de techniek inmiddels zo verbeterd dat er weer nieuwe windmolens op de markt zijn. Om daarvan gebruik te maken, moet de procedure opnieuw worden doorlopen.

Tot slot belemmeren de regels van het Rijk de uitvoering van windenergieprojecten. Defensie heeft problemen met mogelijke storingen op de radar door windmolens nabij militaire vliegvelden.

 

NOS Journaal, 12 augustus 2008