Uitspraken windturbines

 

 

LJN: BD9447, Raad van State, zaaknummer 200802423/1, uitspraak: 06-08-2008

 

Zijpe, Burgervlotbrug (2)

 

 

Samenvatting

 

 

Het college van B&W van Zijpe heeft vrijstelling en vergunning verleend voor het oprichten van 4 windturbines aan vergunninghoudster en tevens vrijstelling en vergunning voor het oprichten van 5 windturbines aan de Coöperatieve Windenergie Vereniging Kennemerwind.

De windturbines worden in lijnopstelling geplaatst op de oostelijke oever van het Noordhollands Kanaal ten noorden van Burgervlotbrug.

Tegen beide besluiten maakt appellant bezwaar en gaat via beroep bij de rechtbank Alkmaar in hoger beroep bij de RvS.

De RvS verklaart dat niet in geschil is dat de woning van appellant is gelegen op een unieke locatie en dat het windturbineproject een inbreuk vormt op het uitzicht vanuit zijn woning.

Er bestaat echter geen aanleiding voor het oordeel dat B&W het belang dat met het project is gemoeid (te weten het reduceren van de uitstoot van CO2) niet zwaarder heeft mogen laten wegen dan het belang van appellant bij een onverstoord uitzicht.

Het betoog van appellant faalt.

Het hoger beroep van appellant is ongegrond.

 

 

 

 

 

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak, zie www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: BD9447

 

 

Roeland van Rooij, d.d. 12-08-2008