Uitspraken windturbines

 

 

LJN: BD9442, Raad van State, zaaknummer 200707462/1, uitspraak: 06-08-2008

 

Leeuwarden (2)

 

 

Samenvatting

 

 

Het college van B&W van Leeuwarden heeft op grond van de Wet milieubeheer vergunning verleend voor een houthandel met windturbine. Later heeft het college de vergunning gewijzigd. De gewijzigde voorschriften hebben slechts betrekking op de windturbine.

Tegen dit besluit tekenen 2 appellanten beroep aan bij de RvS.

 

 

De RvS overweegt dat bij een wijziging van een vergunning onder meer de eigenaren en bewoners van percelen waarop milieugevolgen van het besluit kunnen worden ondervonden, belanghebbenden zijn. Maar de afstand tussen de woning van appellant 2 en de windturbine bedraagt ongeveer 675 meter</metricconverter />. De afstand voor appellant 1 is nog groter. Het is niet aannemelijk dat zij daar milieugevolgen van de windturbine kunnen vinden.

Dientengevolge zijn zij geen belanghebbenden.

De beroepen van appellanten zijn niet-ontvankelijk.

 

 

 

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak, zie www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: BD9442

 

 

Roeland van Rooij, d.d. 12-08-2008