De toekomst van windenergie in Nederland wordt er met de klimaatverandering niet beter op. De Windex, een index voor de energie-inhoud van de wind en daarmee de stroomproductie van windturbines, is sinds 1988 met ruim 20 procent gedaald. meldt het KNMI in haar klimaatrapport.

 

Hoewel de dalende trend de laatste vijf jaar is afgevlakt, is zij van grote betekenis voor de exploitanten van windturbines, aldus het KNMI. Windenergie draait om windsnelheid: de energie-inhoud van wind is evenredig met de derde macht van de windsnelheid. Als de wind tweemaal zo hard waait kan er acht keer zoveel stroom mee worden gemaakt.

 

Volkskrant, 31 juli 2008 

 

Noot NKPW: De technische nadelen van turbines worden uiteengezet op de website van Ir. J.A. Halkema