Het nieuwe windmolenpark bij de Kreekraksluizen bij Rilland krijgt waarschijnlijk turbines met een ashoogte van slechts zestig meter. Hogere exemplaren zouden het radarverkeer van de vliegbasis in Woensdrecht storen. TNO onderzoekt of er toch hogere molens te bouwen zijn.
 

Het huidige park staat er al meer dan tien jaar en is daarmee een van de oudste van Zeeland. De molens zijn echter niet meer van deze tijd. Eneco, Delta, Winvast en agrariërs uit de omgeving namen het initiatief om het park te moderniseren. Er moeten 28 grotere turbines komen, deels zuidelijk van de snelweg, langs het Spuikanaal richting Antwerpen.

Voor de initiatiefnemers zou een beperkte hoogte een domper betekenen. Zestig meter is weliswaar meer dan de molens die er nu staan (van veertig), maar het kan veel hoger. "Zestig meter is vrij beperkt voor de huidige generatie windmolens", zegt Ronald de Coo van Winvast. "Tegenwoordig is tachtig heel normaal. Er worden zelfs turbines van 105 meter gebouwd." Molens van zestig meter zijn volgens hem nog wel interessant. Toch zou het De Coo heel wat waard zijn om grotere turbines te kunnen bouwen. Het project wordt dan een stuk rendabeler. "Kijk, als het daar altijd heel hard zou waaien, was zestig een prima hoogte. Maar dat is niet zo. Meer hoogte biedt meer zekerheid." Voor het park bij de Kreekraksluizen wordt gedacht aan molens met een ashoogte van zo’n negentig meter.

De initiatiefnemers hebben gesprekken gevoerd met de vliegbasis, maar dat heeft vooralsnog niet tot duidelijkheid geleid. Daarom gaan ze nog uit van zestig meter. "We hebben onlangs een milieu-effectrapportage ingediend en daar moet Defensie nog op reageren", zegt Peter Couwenberg van Delta, een van de andere initiatiefnemers. "We hopen eind dit jaar te horen wat voor hen de maximum toelaatbare hoogte is."

Ondertussen is TNO volgens De Coo nog bezig met een onderzoek naar de relatie tussen de hoogte van de windmolens en het verstoren van het radarsysteem. Pas bij volledige duidelijkheid kunnen de turbines worden besteld. "En de levertijd is tegenwoordig erg lang", weet Peter Couwenberg. "Anderhalf tot twee jaar. Het windpark komt er dus niet eerder dan 2011.

 

BN De Stem, 22 juli 2008