De ANWB heeft de gemeenteraad van Steenwijkerland gisteren gevraagd niet mee te werken aan plaatsing van windturbines in of bij natuurgebied De Wieden en Nationaal Park De Weerribben. "Windmolens zullen de horizon van dit gebied te veel ontsieren", verwoordt ir. P. Clausing het ANWB-standpunt.  

Steenwijkerland heeft volgens de bond ‘veel te verliezen’ als het gaat om de kwaliteit van het landelijk gebied. Opwekking van groene energie via bio-materiaal past veel beter bij deze gemeente, vindt Clausing. De oproep geen windmolens te bouwen wordt mede gedaan namens het regionale toeristische platform KopTop en Vereniging Natuurmonumenten. De partijen trekken nu bij de gemeente aan de bel omdat een wijziging van het bestemmingsplan, die windturbines bij Baarlo, Scheerwolde en de Scholtensloot formeel mogelijk moet maken, aanstaande is.

Volgens ANWB, KopTop en Natuurmonumenten is de nieuwste generatie windmolens zo hoog dat ze in een vlak landschap al op een afstand van 30 kilometer zichtbaar zijn. "Verstedelijkte gebieden als industrieterreinen en locaties langs snelwegen moeten veel eerder in beeld komen voor deze ‘wolkenkrabbers’. In de brief wordt verder gewezen op het nationale plan Windenergie, dat voorziet in concentratiegebieden waar geen molen valt te bekennen. "De zogenaamde Vides. Wij vinden dat het gebied waar de kerktoren van Blokzijl letterlijk boven alles uittorent in aanmerking komt voor de status ‘Vide’, waar landschap en horizon windturbines niet verdragen."

 

De Stentor, 4 juni 2008