Al in februari jl. heeft Paulus Jansen van de SP kamervragen gesteld aan Minister Cramer over de rekenregels rond het geluid. De minister heeft twee keer om uitstel gevraagd gezien het technische karakter van de materie. Op 9 mei heeft het NKPW schriftelijk aan de minister gevraagd de geluidsregels zo snel mogelijk aan te passen, naar aanleiding van het recente onderzoek van Dr. Frits van den Berg in Zeeuws Vlaanderen. Het antwoord laat op zich wachten, terwijl windenergieplannen met verstrekkende gevolgen voor omwonenden, zoals de 150 turbines die in de Noordoost Polder geplaatst dreigen te worden, gewoon door lijken te gaan.