LJN: BD2126, Raad van State, zaaknummer 200708226/1, uitspraak: 21-05-2008

Windpark Burgervlotbrug, gemeente Zijpe

 

Samenvatting

 

B&W van de gemeente Zijpe heeft vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van in totaal 9 windturbines langs het Noordhollands Kanaal ten noorden van Burgervlotbrug.

De ‘Stichting  Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe’ gaat in beroep bij de rechtbank Alkmaar. De rechtbank verklaart het beroep van de Stichting gegrond, maar bepaalt dat de rechtsgevolgen van het besluit van B&W in stand blijven.Tegen deze uitspraak gaat de Stichting in beroep bij de RvS.

Tijdens deze procedure zuivert B&W de mankementen aan die de rechtbank heeft geconstateerd. De RvS oordeelt het hoger beroep van de Stichting ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak, zie www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan in: BD2126

 

Commentaar

De Stichting voert in de procedure bij de RvS onder meer aan dat bij de geluidshinder geen rekening is gehouden met het ‘Van de Berg-effect’ (Rapport: ‘Hoge molens vangen veel wind II’ van de RUG). De RvS is van oordeel dat het rapport ziet op metingen bij één windmolenproject elders in Nederland en reeds om die reden niet tot de conclusie kan leiden dat in de situatie Burgervlotbrug de normen uit het ‘Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer’ worden overschreden.

 

Hieruit valt te concluderen dat in elke situatie met een deskundigenrapport het ‘Van de Berg-effect voor die specifieke situatie moet worden aangetoond. In ieder geval zolang VROM de geluidsnormen nog niet heeft aangepast aan het ‘Van de Berg-effect’.

 

Woerden, d.d. 02-06-2008

Roeland van Rooij