Er komen geen grootschalige windenergieparken in de gemeente Weststellingwerf. Volgens een meerderheid van de gemeenteraad zorgen windmolens onder andere voor geluidshinder en horizonvervuiling. PvdA en GroenLinks willen wel bekijken of plaatsing van kleinere windmolens op industrieterreinen mogelijk is.

 
De VVD toonde zich als enige partij wel voorstander van windenergie. ‘De fossiele brandstoffen raken op een gegeven moment op. Dan kan windenergie een alternatief zijn‘, aldus Antje van Dijk van de liberalen.
 
Gerard Ziel, mede-initiatiefnemer voor een windmolenpark bij Wolvega, toonde zich teleurgesteld. ‘Ontzettend jammer dat het niet mag. De technische ontwikkelingen gaan snel. Windmolens worden steeds stiller en slagschaduw is helemaal te vermijden‘, vervolgde Ziel. Ziel, die melkveehouder is, wilde samen met twee collega‘s en een adviseur een park met vijf windmolens realiseren.

 

Stellingwerf.nl, 20 mei 2008