Wethouder Bert Boerman was niet onder de indruk van alle commotie. Hij wees erop dat de raad zelf de kaders voor het plaatsen van windmolens had vastgesteld en al eerder – in 2004 en 2005 – had ingestemd met afwijkingen van de kaders. De raad wilde immers zelf een bijdrage leveren aan het produceren van duurzame energie. Een zaak die urgenter wordt, nu de overheid de CO2-uitstoot steviger wil aanpakken dan in 2002.

 

Indien de raadscommissie nee blijft zeggen tegen de nieuwe aanpassing van het beleid, is de kans groot dat windturbines langs de N50 van de baan zijn. Haatlandhaven is dan voorlopig de enige locatie in Kampen waar windmolens een goede kans maken.

De bewoners uit de omgeving zijn massaal tegen de komst van een windmolenpark in hun eigen achtertuin en die van de gemeente Kampen.

Inspreker Harrie Kremer vatte alle gevoelens van de buurtbewoners kernachtig samen: "Alle signalen staan op rood voor de windturbines."

Met de uitkomst van deze ‘opiniërende discussie’ moet Boerman nu aan de slag voor de opstelling van een Voorontwerp-bestemmingsplan ‘Windpark N 50-Zuid.’

Het wordt nog een zwaar gevecht om de windmolens.

 

De Stentor, 9 april 2008