Rechterlijke uitspraken WOZ-waarde i.v.m. windturbines

 

Gerechtshof Leeuwarden, sector belasting

LJN: BB2096, zaaknummer: BK 109/06 WOZ

Datum van uitspraak: 17-08-2007

 

Het onroerend goed bestaat uit een woning met veel grond. Waardedrukkend effect van hinder van nabije windturbines op de grond is minder dan op de woning. Bij ander dan recreatief gebruik voor de grond zal van overlast niet of nauwelijks sprake zijn.

 

Samenvatting

 

De zaak is eerder bij de rechtbank Leeuwarden aan de orde geweest. (LNJ: AY4165)

De rechtbank heeft voor de woning, gelegen in de gemeente Nijefurd, vastgesteld dat de overlast van bestaande en geplande windturbines in de nabijheid leidt tot een 25 % lagere WOZ-waarde.

 

Thans is aan de orde of nog rekening dient te worden gehouden met het feit dat bij deze woning veel grond hoort.

Het gerechtshof is van oordeel dat er veel grond hoort tot de onroerende zaak.

In geval van recreatief gebruik van grond zal, zowel visueel als audiologisch, overlast worden ondervonden van de windturbines. In casu doet zich ander gebruik voor.

In dat geval zal van overlast nauwelijks of geen sprake zijn.

Daarmee rekening houdend stelt het gerechtshof de WOZ-waarde van het onroerend goed in goede justitie op 220.000 EUR.

 

Zonder windturbines zou de WOZ-waarde 247.000 EUR bedragen. De verlaging bedraagt dus 27.000 EUR (11%).

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.rechtspraak.nl

Klik dan bij LJN aan: BB2096

 

Woerden, 12-04-2008

Roeland van Rooij