De windmolens op Dalfser grondgebied komen in Nieuwleusen-West (Tolhuislanden). De gemeenteraad is daar gisteravond – uiteindelijk – unaniem mee akkoord gegaan.

De discussie kantelde op het laatste moment van een lichte voorkeur voor de zes molens in Dalfserveld (Hooislagen) naar de vier molens langs de spoorlijn en hoogspanningslijn Zwolle-Hoogeveen.

Daarbij kan de beslissing nog een staartje krijgen. Gemeentebelangen (GB) wil de hele procedure rondom de besluitvorming nog aan de bestuursrechter voorleggen. De VVD steunt dit initiatief. Volgens GB’er Gerard Kamperman zijn er in de besluitvorming diverse fouten gemaakt. Burgemeester Leo Elfers bestreed dit. Hij wil dan ook niet het vonnis afwachten voordat er verder wordt gegaan met de realisatie van de molens.

Op voorstel van de ChristenUnie werd er eerst een peiling gehouden onder de raadsleden. Die peiling moest duidelijk maken welke locatie het meeste draagvlak had, waarna die locatie in stemming kon worden gebracht. Uit de peiling kwam naar voren dat de meeste raadsleden (15 van de 21) voor Tolhuislanden voelden. In het raadsvoorstel spraken burgemeester en wethouders nog hun voorkeur voor Dalfserveld uit.

Zowel VVD als Gemeentebelangen, beiden verklaard tegenstanders van windmolens in Dalfsen, stemden voor Tolhuislanden. De handtekeningenactie van de bewoners in Dalfserveld tegen de komst van windturbines daar gaf de doorslag om niet voor die locatie te kiezen. De VVD had in het verleden wel voorkeur voor Dalfserveld uitgesproken. Het CDA had de voorkeur voor Dalfserveld, maar omdat daarvoor dus geen draagvlak was, stemde de partij ook voor Nieuwleusen-West. PvdA was altijd al voorstander van die locatie. ChristenUnie vindt beide locaties acceptabel.

Woordvoerder Rien Kooijman van de protesterende omwonenden had gemengde gevoelens na afloop. "Voor ons zijn we tevreden, maar het blijft een karaktermoord voor het Dalfser landschap", aldus Kooijman.

De initiatiefnemers van Dalfserveld, dat door de gemeente lange tijd als meest geschikte locatie werd aangewezen, reageerden teleurgesteld. "Ik kan niet achterhalen wat hier nu achter zit", aldus woordvoerder Arthur Vermeulen.

 

De Stentor, 1 april 2008