Zoals wij al eerder berichtten, gaan de Beuningse plannen voor windmolenparken langs de Maas en Waalweg (N322) en de A50 niet door. De raadsfracties van de PvdA, CDA, GBD en VVD van de gemeente Beuningen stemden tegen de komst van deze windmolenparken. Ze vonden de wind- en blikvangers niet passen in het landschap. Ze werden daartoe geadviseerd door het Gelders Genootschap, een vereniging van gemeenten die zich inzet voor het behoud van de schoonheid van stad en land. Ook de Stichting Tegenwind Beuningen sprak in. Ondanks dit resultaat blijft de stichting alert, omdat nieuwe plannen van de intitiatiefnemers verwacht worden.