Het besluit om in principe mee te werken aan de plaatsing van vier windmolens in de gemeente Buren blijft in ieder geval voorlopig overeind.

 

Ook wordt de procedure rond de plaatsing niet stilgezet. Dat heeft de gemeenteraad van Buren dinsdagavond besloten. De kwestie was door middel van een interpellatie door de fractie van de VVD op de agenda gezet. De partij wilde daarmee het eerder door de raad genomen besluit terug draaien of op z’n minst ter discussie stellen. Dat lukte niet echt.

De andere politieke partijen lieten weten dat ze eerst de behandeling van de bezwaren willen afwachten. Aan de hand daarvan wordt bekeken of de plaatsing door kan gaan of niet en wat de gevolgen zijn.

Tegen het plan zijn ruim vijfhonderd bezwaren binnengekomen. Volgens verantwoordelijk wethouder Wim Wink worden die nu bekeken en behandeld. Hij is van mening dat het niet nodig is om in afwachting van de uitkomst de procedure stil te zetten.

Toen de raad vorig jaar in principe akkoord ging met de plaatsing van de windmolens leek het alsof er geen bezwaren waren vanuit de buurt. Dat bleek bij nader inzien anders. Het besluit was de omwonenden ontgaan.

 

De Gelderlander, 27 maart 2007