Defensie gaat niet akkoord met het huidige Houtense plan voor de bouw van drie windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De geplande turbines met de naam V90 zijn dermate hoog (105 meter), dat ze de radar bij Soesterberg storen en een gevaar opleveren voor de binnenlandse veiligheid, zegt Defensie. TNO heeft onlangs haar onderzoek naar het effect van de Houtense windmolens afgerond.

 

,,De verstoring van de radarbeelden is te groot en niet acceptabel,’’ aldus woordvoerder Vromans van Defensie. Dat betekent dat er voor het huidige plan nooit een bouwvergunning kan worden worden afgegeven.

Hanny van Doorn van het burgercomité dat zich verzet tegen de komst van de windturbines is niet verrast. ,,Wij waren al langer op de hoogte van deze regels. De gemeente had dat ook moeten zijn.’’

Volgens haar betekent dit dat de gemeente met andere type windturbines op de proppen moet komen. En dus zijn nieuwe onderzoeken en milieu- en bouwvergunningen nodig. Van Doorn: ,,Dat is dikke pech, maar Houten moet zich ook aan de wet houden.’’

Woordvoerder Remmen van de gemeente zegt dat er nog met Defensie wordt overlegd over de gevolgen. ,,Wij waren pas eind vorig jaar hiervan op de hoogte. We onderzoeken nu of een overgangsregeling van toepassing is op ons plan voor de windmolens.’’

Defensiewoordvoerder Vromans sluit dat laatste uit. Bovendien gelden de regels al sinds oktober 2006. De gemeentes zijn middels een brief nog eens uitvoerig geïnformeerd. ,,De veiligheid is in het geding. Het plan zoals het er nu ligt. gaat niet door.’’

Defensie is wel bereid mee te denken over alternatieven.

Of dat per se kleinere windmolens betekent, kan Vromans niet aangeven.

Algemeen Dagblad, 17 maart 2008