Het Comité Geldersedijk reageert verheugd op het besluit van minister Cramer van VROM om een streep te halen door vier windmolens die bij Woerden zouden verrijzen. De molens passen niet in het landschap, oordeelde de minister afgelopen maandag. Verder zegt ze ‘niet uit te sluiten dat nog meer locaties voor windmolens worden afgewezen als deze het landschap te zeer gaan verrommelen’. Het is met name deze uitspraak die de tegenstanders van de geplande zeven windmolens bij knooppunt Hattemerbroek hoop geeft.

 

"We putten er zeker moed uit", zegt Harry Kremer, woordvoerder van het comité. "We vinden het een dappere stap van een minister die zowel milieu als ruimtelijke ordening onder haar hoede heeft. Als milieuminister moet ze natuurlijk voor windenergie zijn, maar ze heeft het toch aangedurfd om haar twijfels te uiten over ‘losse’ windmolens. Die spagaat is natuurlijk precies waar het hier om gaat. Ook wij zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen verrommeling van het landschap." Kremer ziet zeker parallellen tussen de molens die in Woerden zouden komen en die in zijn eigen achtertuin.

In een lang lint langs de N50 tussen Hattemerbroek en Zalkerbroek moeten, als het aan de ondernemers Van Werven en Prodeon ligt, op termijn twaalf grote windmolens verschijnen. De gemeente Kampen wil er vijf voor haar rekening nemen. Oldebroek en Hattem hebben er respectievelijk vier en drie in de planning voor die locatie.

Kampen is zelf niet zo enthousiast over de eventuele plaatsing van deze ‘landschapsontsierende’ molens. Maar met name de provincie Overijssel heeft Kampen opgedragen mee te helpen de geplande norm van 30 megawatt aan windenergie voor 2010 te halen. Een windmolen levert twee megawatt. De provincie Gelderland oefende vergelijkbare druk uit op Oldebroek en Hattem.

De raad van Kampen moet nog een besluit nemen, die van Hattem wilde tot nu toe geen uitsluitsel geven. Dat zal op korte termijn ook niet gebeuren. Een woordvoerder meldt dat Hattem eerst wil afwachten wat het definitieve standpunt van Den Haag en Arnhem wordt. De raad van Oldebroek is wel akkoord gegaan.

 

De Stentor, 20 februari 2008