De provincie Utrecht steekt geen nieuwe energie in de plaatsing van windmolens. Dat zegt verantwoordelijk gedeputeerde De Wilde. Minister Cramer wil de komende jaren samen met de provincies liefst dubbel zoveel stroom uit wind gaan halen. Utrecht, dat 50 megawatt in 2010 moet produceren, zal aan die oproep geen gehoor geven.

 

,,Alleen Houten en Nieuwegein kennen nog kansrijke locaties,’’ aldus een woordvoerder. ,,Daar blijven we ons best voor doen. Maar verder richten we ons, naast energiebesparing, vooral op andere vormen van duurzame energie om de doelstelling te bereiken. Het gaat er tenslotte niet om hoe je dat doet, als het maar lukt.’’

Maandag haalde minister Cramer een streep door de plaatsing van windturbines bij Woerden omdat deze het landschappelijk karakter teveel verstoren. De provincie is buitengewoon ongelukkig met die handelwijze.

,,Woerden is een locatie waar alle procedures waren doorlopen. Eén minuut voor twaalf komt de minister langs, die er alsnog een stokje voor steekt. Dan moet Cramer niet verwachten dat Utrecht graag doorpraat over nog ambitieuzer doelstellingen voor windenergie. Los daarvan, wij zien geen nieuwe potentieel geschikte locaties.’’

Utrecht vreest dat in Woerden een ’verkeerd voorbeeld’ is neergezet: ,,Nu zullen ook elders tegenstanders zich beroepen op aantasting van het open landschap. Wat is dat precies? Dit besluit rijdt vast en zeker plannen elders in de wielen.’’

In Houten moeten drie turbines komen. Omwonenden voeren daartegen actie. Woordvoerster Van Doorn: ,,Onze argumenten sluiten naadloos aan bij die van de minister. Als het in Woerden niet kan, dan passen die molens ook niet in het open landschap langs het Amsterdam-Rijnkanaal in Houten.’’

In zijn streekplan heeft de provincie diverse locaties opgenomen voor windmolens. Nergens bleek er voldoende draagvlak te bestaan. In Loenen keerde de lokale politiek zich deze week ook tegen de komst van turbines. Houten praat er in maart opnieuw over.

Wellicht dat de stad Utrecht een handje kan helpen. GroenLinks en de CU in de stad pleiten ervoor de Woerdense molens bij verkeersplein Oudenrijn neer te zetten in de polder Rijnenburg.

Vorig jaar werden bij Lopik drie turbines in gebruik genomen. Het ziet ernaar uit dat het voorlopig de enige in de provincie Utrecht zijn. Nieuwegein overweegt er vijf te plaatsen, maar deze plannen zijn nog pril.
 

Algemeen Dagblad, 22 februari 2008