Het actiecomité dat zich verzet tegen de komst van vier enorme windmolens bij Stavenisse hoopt dat er een nieuw onderzoek komt naar het geluid dat de turbines produceren. Het ministerie van Vrom heeft toegegeven dat de methode waarmee tot nu toe het geluid werd ingeschat, niet deugt. In een brief aan het actiecomité schrijft het ministerie van Vrom nu dat ze die bevindingen onderschrijft. Op dit moment wordt bekeken hoe wel goed kan worden vastgesteld hoeveel herrie bepaalde windmolens gaan maken. Hage is blij met dat antwoord en hoopt dat de nieuwe rekenmethode er snel is, zodat hij nog toegepast kan worden op de nieuwe molens in Stavenisse. Maar het kan voor ons ook zomaar te laat zijn.

 

De nieuwe windmolens vervangen de turbines aan de Pilootweg. Ze worden met een lengte van 125 meter niet alleen veel groter, maar komen ook heel dicht bij het dorp te staan. Veel inwoners van Stavenisse zijn daarom bang voor slagschaduw en geluidsoverlast.Wat dat laatste betreft dacht Leen Hage van het actiecomité een sterke troef in handen te hebben met het rapport van professor Frits van den Berg van de universiteit in Groningen. Die kwam tot de conclusie dat windmolens vooral in de nachtelijke uren heel veel lawaai kunnen veroorzaken en dat de methode waarmee dat wordt vastgesteld niet goed is.
 

De handtekeningenactie van het comité is een succes geworden. De leden zijn zelfs nog langs de deur gegaan met als resultaat dat nu negentig procent van alle huishoudens heeft getekend. "Dat voelt als een enorme steun", aldus Hage.

Ondertussen komt die steun ook uit de politiek. Rien Klippel (RFT) heeft vragen gesteld aan het college. Volgens hem zal voor ruim honderd woningen meer slagschaduw ontstaan dan wettelijk is toegestaan. Klippel stelt verder dat de molens het open karakter van de Stavenissepolder aantasten.

 

PZC, 12 februari 2008

 

Noot NKPW: met de actiegroep in Stavenisse is contact gezocht om ondersteuning te bieden.