De zaal van De Vicary in Kesteren is maandagavond te klein. Het verzet tegen het windmolenpark Buren is kennelijk massaal. Een opsteker voor het actiecomité Klap van de Molen. De sfeer blijft opvallend rustig. Emoties blijven achterwege, al is het duidelijk dat nagenoeg niemand zit te springen om een windturbine voor de deur. Woordvoerder Margit Deimel van Weom krijgt alle kans haar verhaal te vertellen, al ontvangt haar opponent Fred Jansen van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie aanzienlijk meer applaus na zijn pleidooi.

 

Vragen leven er voldoende. "U kunt wel zeggen dat het geen vogelgebied is, maar er leven hier honderden kieviten. Daar gaat u aan voorbij." Deimel antwoordt dat onderzoek door Bureau Waardenburg uitgewezen heeft dat ‘het geen vogelrichtlijngebied is’: "Het ligt relatief gunstig, al zullen er tientallen vogelslachtoffers per jaar kunnen vallen."

 

Veel aanwezigen komen uit Kesteren, dat onder een andere gemeente (Neder-Betuwe) valt. Ze maken zich grote zorgen en vragen zich af of het plan nog tegen te houden is. In tegenstelling tot zijn Burense collega Wim Wink is wethouder Henk Vreeswijk van Neder-Betuwe wel op de uitnodiging van het actiecomité ingegaan: "Het park ligt wel heel dichtbij onze gemeentegrens. We zullen in overleg met Buren kijken of we de twee windmolens kunnen verplaatsen richting Echteld." Gaat Neder-Betuwe bezwaar maken? "Ik ga eerst overleggen met Buren."

 

Wethouder Wink van Buren antwoordt desgevraagd de ingeslagen route voort te zetten: "Ik voer uit wat de raad in 2006 besloten heeft. Het college gaat de zienswijzen bekijken en neemt daarna de beslissing om aan de Weom vrijstelling te verlenen. Of opschuiven een optie is? We gaan uit van een windpark op deze locatie."

 

De Gelderlander, 6 februari 2008