Met tien stemmen voor en dertien tegen heeft de gemeenteraad van Bronckhorst donderdagavond ‘nee’ gezegd tegen windenergie.

 

De fracties van het CDA en D66 stemden tegen. Zij kregen steun van twee fractieleden van de PvdA en één van de VVD.

De tegenstanders vonden onder meer dat het rendement van de molens te gering was en de omvang te groot voor het Bronckhorster landschap. Voorstanders GroenLinks, VVD en PvdA waren van mening dat Bronckhorst de maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot alternatieve energie niet uit de weg mag gaan. De partijen wisten de meerderheid niet te overtuigen.

Uit een locatieonderzoek voor windmolens kwamen de Bakerwaard en Rha als kansrijk naar voren. Uit die gebieden kwamen twee initiatieven voor het plaatsen van molens.

 

De Gelderlander, 31 janauri 2008