De Energieraad constateert dat Nederland ‘mager’ scoort op de doelstellingen betrouwbaar, betaalbaar en schoon. De Raad plaatst in dit verband ook kanttekeningen bij de rol van de vrije markt, vooral voor de voorzieningszekerheid op lange termijn. De Raad concludeert bovendien dat er niet zo heel veel mogelijkheden zijn om vóór 2020 de Nederlandse brandstofmix nog te beïnvloeden. De Nederlandse stroomvoorziening steekt ongunstig af bij die van de andere EU-landen.