De tegenstanders van het beoogde windturbinepark op de grens van Hattem en Oldebroek kunnen opgelucht ademhalen, in ieder geval voor even. Want geen van de fracties in de Hattemer gemeenteraad wil hier op dit moment een beslissing over nemen. Eerst moet duidelijk zijn wat de landelijke visie is op het plaatsen van zulke grote turbines, zo vonden PvdA, ChristenUnie plus de eenmansfractie van voormalig PvdA-raadslid Peter Castrop.
 

De windmolens krijgen een tiphoogte van 150 meter. En het zou toch jammer zijn als Hattem nu besloot ze te bouwen, en het rijk komt over een maand of wat tot de conclusie dat het beter anders kan, zo stellen de raadsleden. Het CDA, dat ook uitstel bepleitte, drong daarbij aan op het evengoed laten uitvoeren van een gedegen onderzoek naar alle gevolgen voor natuur en milieu, een MER (Milieu Effect Rapportage). De VVD was en blijft tegen de komst van de zeven turbines langs de A50 en A28.

De raadsleden reageerden behoorlijk wrevelig op een brief van de provincie Gelderland die gisteravond plots voor hun neus lag. In de brief dringt de provincie aan op een snelle keuze vóór het park. Stemt de Hattemer raad niet in, dan wijzigt de provincie het bestemmingsplan zelf wel, zodat het park er evengoed komt. ‘Het lijkt wel een dreigbrief’ en ‘we moeten ons niet laten opjagen door de provincie’, klonk het verontwaardigd.

Uitstellen van de beslissing is geen optie, hield wethouder Luuc Teuben de raad voor. Hij herinnerde de fracties er aan dat ze in 2005 de plannen hadden onderschreven. "U moet kiezen, u komt straks voor exact dezelfde keus te staan." Volgens de wethouder strookt een concentratie van windturbines in een park op deze plek zowel met het landelijke als met het provinciale beleid en het is zelfs denkbaar dat er hier nog meer molens komen.

 

De Stentor, 4 december 2007