Voor windmolens en warmtekrachtcentrales is geen ruimte meer. Hoogspanningsbeheerder Tennet heeft de ruimte voor transport van elektriciteit gereserveerd voor enkele grote kolencentrales.