LJN: BB7825, Raad van State, zaaknummer 200702309/1, uitspraak: 14-11-2007

 Windpark Rijnwoude aan de N11

 

In deze zaak gaat het om bezwaar tegen een windpark. Het windpark is inmiddels gerealiseerd. Thans oordeelt de RvS dat het bezwaar terecht is en dient B&W een nieuw besluit te nemen t.a.v. het bezwaar.

 

 

Samenvatting

 

B&W van de gemeente Rijnwoude heeft aan ‘Windpark Rijnwoude BV’ vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het plaatsen van 4 windturbines te Hazerswoude-Rijndijk langs de N11.

[Appellanten], allen wonend in de gemeente Rijnwoude maken bezwaar tegen deze vrijstelling en vergunningverlening. B&W besluiten het bezwaar ongegrond te verklaren.

Appellanten gaan in beroep bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Die verklaart het beroep ongegrond.

Appellanten gaan in hoger beroep bij de RvS.

Zij betogen dat de Voorzieningenrechter niet heeft onderkend dat B&W niet bevoegd was om vrijstelling te verlenen voor het Windpark Rijnwoude.

De RvS is van oordeel dat het betoog van appellanten terecht is.

Het hoger beroep is gegrond.

De RvS vernietigt het besluit van B&W waarin zij het bezwaar van appellanten ongegrond verklaren.

 

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak, zie www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan in: BB7825

 

Woerden, d.d. 16-11-2007

Roeland van Rooij