LJN: BB7819, Raad van State, zaaknummer 200702866/1, uitspraak: 14-11-2007

 4 windturbines te Opmeer

 

In deze zaak gaat het om het weigeren van een bouwvergunning aan windturbine-initiatiefnemers

 

 

Samenvatting

 

B&W van de gemeente Opmeer heeft aan [appellanten] geweigerd een bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van 4 windturbines.

Zij gaan in beroep bij de rechtbank Alkmaar, die het beroep ongegrond verklaart.

Vervolgens gaan appellanten in hoger beroep bij de RvS.

Apellanten stellen dat hun bouwplan in overeenstemming is met het ‘Windplan West-Friesland, waarin 13 West-Friese gemeenten locaties voor windenergie hebben aangewezen en dat – volgens appellanten – door de raad van Opmeer is vastgesteld.

De RvS stelt in navolging van de rechtbank dat de raad van Opmeer bij het door appellanten genoemde besluit het Windplan slechts voor kennisgeving heeft aangenomen.

Daaraan valt, zo stelt de RvS niet het gerechtvaardigde vetrouwen te ontlenen dat B&W de ingediende bouwaanvraag zou honoreren.

Het hoger beroep is ongegrond.

De weigering van de bouwvergunning blijft dus in stand.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak, zie www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan in: BB7819

 

 

Woerden, d.d. 16-11-2007

Roeland van Rooij