In het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig’: Nieuwe energie voor het klimaat’ beschrijft het kabinet de ambities voor onder andere energiebesparing, duurzame energie en opslag van CO2 in de grond. Minister Cramer coördineert het project ‘Schoon en Zuinig’ dat wordt uitgevoerd door zeven ministeries. Op 31 oktober jl. is het programma besproken in de Tweede Kamer. Namens het NKPW is op 29 oktober het verzoek gedaan aan de Minister van EZ, met een afschrift aan alle Tweede Kamerfracties, om geen subsidies meer te verstrekken voor windenergie op land. Alle fracties zijn hierover ook telefonisch benaderd. Het overleg met de vaste kamercommissie van EZ met Minister van der Hoeven van EZ is voorlopig uitgesteld.