Sinds 2004 zijn de subsidies voor windenergie in Denemarken stopgezet. Wat dit heeft gedaan met de ontwikkeling van windenergie is terug te vinden in diverse statistieken. Op de website van de Danish Windenergy Association is te zien dat sinds 2004 bijna geen windparken gebouwd zijn. Ook zijn niet veel turbines meer vervangen. Windservice Holland met cijfers uit de hele wereld laat een vergelijkbaar plaatje zien. In de Eerste Kamer zijn destijds vragen gesteld over het beleid in Denemarken. In de beantwoording wordt uitgelegd op welke wijze het subsidiestelsel is veranderd.