Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu Overijssel vrezen voor de instandhouding van de purperreiger als rond nationaal park Weerribben-Wieden windmolens worden geplaatst. De purperreiger is een internationaal beschermde vogel. De gemeente Steenwijkerland heeft windmolenparken gepland bij Scheerwolde en Blokzijl.

 

De natuurorganisaties zijn bereid de plaatsing van de molens tot aan het Europees Hof aan te vechten.

Uit onderzoek is gebleken dat de plaatsing van windmolens in dit gebied tamelijk snel gevolgen heeft voor de stand van deze vogels. "Wij vragen ons af of lichte schade aan een sterk bedreigde diersoort acceptabel mag zijn”, zei beleidsmedewerker Menno Huge van Natuurmonumenten vandaag.

De vogels leven in het natuurgebied maar zoeken voedsel in de omliggende agrarische gebieden. De Kop van Overijssel is een van de belangrijkste leefgebieden voor deze vogelsoort. De gemeenteraad van Steenwijkerland moet zich eerst nog uitspreken over de komst van de windmolens.

Trouw, 2 oktober 2007