Rond de aanleg van de windmolens langs de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk zijn procedurele fouten gemaakt. De kans dat de windmolens moeten worden afgebroken, achten zelfs de tegenstanders onwaarschijnlijk. De vier windmolens vergden een een investering van 13,4 miljoen euro. De Raad van State fileerde deze week de bouwvergunning en vrijstelling voor de bouw van vier windmolens aan de Spookverlaat bij Hazerswoude-Rijndijk.

 

Bezwaarmakers, waaronder omwonenden en de partij Geen Windmolens in Rijnwoude, hopen dat de Raad van State alsnog een streep haalt door de bouwvergunning. Als dat gebeurt zit de gemeente Rijnwoude met een probleem aangezien de 125 meter hoge windmolens al draaien.
 

In ieder geval moest de gemeentewoordvoerder van Rijnwoude een foutje erkennen. De provincie Zuid-Holland verleende een verklaring van geen bezwaar voor de windmolens omdat ze in een zogenoemd Transformatiegebied zouden komen. Maar tijdens de zitting stelde staatsraad D. Slump vast dat de molens in een zogenoemd Kleine Groene Harteenheid staan. Of dat formele foutje een staartje krijgt is de vraag, aangezien het bouwen van windmolens in het Groene Hart aan meer regels moet voldoen. 
 

Overigens had de Raad van State sowieso grote twijfels over de gevolgde vrijstellingsprocedure. Volgens het huidige bestemmingsplan konden de windmolens niet zonder meer gebouwd worden en was een vrijstelling nodig. De vraag is of de provincie en gemeente dat wel goed hebben aangepakt.

 

Mocht de Raad van State een streep door de vrijstelling halen dan sneuvelt de bouwvergunning waarschijnlijk ook. Of dat concrete gevolgen voor de windmolens heeft, moet worden afgewacht. 

 

Overigens zei Gerard de Boer van Geen Windmolens in Rijnwoude niet te verwachten dat de windturbines ooit nog zullen verdwijnen. ,, Er is al zoveel geld in geïnvesteerd,’’ zei De Boer. 

 

De raadsman van de initiatiefnemers van de windmolens stelt dat veehouders in het Groene Hart alleen nog kans van overleven hebben als ze extra geld uit windenergie binnen krijgen. ,, Om die reden vormen de winmolens geen aantasting van het landschap maar zorgen ze juist dat de weidegebieden behouden blijven,’’ zei de raadsman.

 

De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.

 

Algemeen Dagblad, 3 oktober 2007