In de Trouw van 21 augustus werd een artikel in het blad ‘Der Spiegel’ over windturbines op alleraardigste wijze aangekondigd. Dit Duitse opinieblad publiceerde een artikel over de talrijke gebreken die binnen relatief korte tijd aan windturbines ontstaan. Het baart de Duitse verzekeringsmaatschappijen dusdanige zorgen, dat nu aan exploitanten van windturbines eisen ten aanzien van het onderhoud worden gesteld.

 

Deze link bevat de Engelstalige versie van het artikel.