Aan de Europese winddag op 15 juni jl. is ruimschoots aandacht besteed in diverse media. Op Radio 1 in het programme het Filiaal kwamen vertegenwoordigers van diverse organisaties, zoals de NWEA en Groenraedt, aan het woord. Ook het NKPW was vertegenwoordigd in de personen van voorzitter Jim Mollet en jurist Roeland van Rooij. Voorzitter Mollet benadrukte dat nog geenszins sprake is van concrete uitbreidingsplannen van wind op land door het kabinet. Van Rooij bracht naar voren dat de windturbines zich niet verdragen met het open karakter van het Nationaal Landschap ‘Het Groene Hart’, ook de turbines in Waddinxveen, die langs de snelweg liggen, niet (nb. dit parkje werd die dag officieel in gebruik genomen). Zij zuigen van verre alle aandacht naar zich toe ten detrimente van de openheid van het landschap. In het eerste deel van de uitzending komen beiden na 23.30 minuten aan het woord, in het tweede deel spreekt voorzitter Mollet zich na 36 minuten uit.