Het kabiner moet meer aandacht geven aan de ontwikkeling van nieuwe energietechnologie en minder aan het strikt naleven van milieudoelstellingen. Anders dreigt schone energie onbetaalbaar te worden (FD, 14 juni 2007)