De mega windturbine van B. Schuijt aan de Groote Sloot in Sint Maartensbrug moet worden stilgezet. Als de eigenaar dat vóór 30 mei niet zelf doet, zal het gebeuren in opdracht van de Milieudienst Kop van Noord-Holland op kosten van de eigenaar. De milieudienst stelt dat de werkelijke situatie rond de windturbine afwijkt van wat in de milieuvergunning staat. ,,In de geldende vergunning is nog altijd sprake van een ander type dan er werkelijk staat. Ook is de plaats waar de turbine staat niet in overeenstemming met wat de vergunning vermeldt”, aldus een woordvoerder van de milieudienst.

 

Eigenaar B. Schuijt van de turbine vindt de hele gang van zaken ‘schandalig’: ,,Ik heb zelf de stukken nog niet eens gezien. Woensdagmorgen is mijn advocaat erover gebeld. Dit is al de tweede keer dat het zo gaat.” De milieudienst stelt dat Schuijt half april al is gewaarschuwd en vervolgens de molen niet heeft stil gezet. De molenaar kan nu vóór 30 mei bezwaar maken. Wil hij dat de turbine blijft draaien, dan moet hij vóór eind mei alsnog bezwaar maken en de Raad van State vragen om het besluit tot bestuursdwang op te schorten. Schuijt overweegt dat te doen, maar dan wil hij eerst de besluiten op papier in huis hebben.