Het kabinet streeft een ambtieus klimaatbeleid na. Dat valt te prijzen. Maar uit het voorgenomen beleid blijkt een voorliefde voor hernieuwbare energie in eigen land. Het streven naar een aandeel duurzame energie van 20% met zonne-energie, windenergie of biomassa is nauwelijks realiseerbaar. Zonne-energie is te duur, windenergie levert een gevaar voor de stabiliteit van het electriciteitsnet en biomassa is, gezien de enorme hoeveelheden die nodig zijn, riskant voor de natuur en voedselproductie in ontwikkelingslanden. Het effect van de Nederlandse inspanningen zou veel groter zijn, als het kabinet zich zou richten op internationaal dringende knelpunten, zoals is te lezen in een artikel in NRC Next (29 mei 2007) met cartoon.