Tijdens de jaarvergadering op 21 april heeft Hiltje Zwarberg, met behulp van een presentatie, uitgelegd wat voorafgegaan is aan de afwijzing van de vergunning voor 17 turbines nabij de Emmapolder (door het Ministerie van LNV). In de presentatie werd een kaart van Nederland getoond, waarop alle Vogel – en Habitatrichtlijngebieden, en de Natuurbeschermingswetgebieden zijn weergegeven. Zo kunnen alle actiegroepen zelf bepalen of de planning van windparken in hun gebied onder deze richtlijnen vallen, en daarop een passende actie plannen. Het besluit en de overwegingen van LNV geven in detail de reden voor afwijzing weer. Door de afwijzing twijfelt Essent aan de bouw van een groot windpark nabij de Eemshaven. De 17 turbines bij de Emmapolder maakten deel uit van een groot project, bestaande uit 68 turbines van 100 meter hoogte. Essent beschouwde de Eemshaven en Emmapolder als één project, waarbij was uitgegaan van een bepaalde productie en omzet. Nu is eenderde van de capaciteit verloren gegaan.