In het laatste nummer van SPIL is een artikel van Prof. Dr. Pieter Lukkes gepubliceerd. Al jarenlang spaart de windenergiebranche kosten noch moeite om zichzelf zo rooskleurig mogelijk voor te stellen aan de maatschappij. Zoals bij agressieve reclame gebruikelijk is, worden daarbij minder positieve aspecten consequent overgeslagen of ontkend. Voor de branche heeft de medaille slechts één kant. Veel partijen die zich laven aan subsidiestromen of politiek meeliften met de aldus kunstmatig opgepepte beeldvorming, voelen zich daar lekker bij. In deze notitie wordt tevens gelet op de keerzijde van de medaille en op de daar aan te treffen kostenposten.

 

Het tijdschrift SPIL bestrijkt een breed terrein. Zoals uit de ondertitel blijkt, handelt het over productie en verbruik van voedsel, grondstoffen en energie, voedelveiligheid, relaties tussen stad en land, landbouw- en plattelandsontwikkeling, landschaps-, natuur- en milieubeheer. SPIL is een platform voor onafhankelijke denkers en schrijvers over maatschappelijk relevante problemen. Voor contact: a.j.voortman@planet.nl