Juristen zijn al bezig met de voorbereidingen voor bezwaarprocedures tegen de mogelijke komst van windmolens in de gemeente Dalfsen. Zo meldde Willem van der Rest, voorzitter van de ‘Stichting Dalfsen tegen Windmolens’, deze week tijdens de raadsvergadering. "Wij als stichting zullen deze mensen daarbij terzijde staan", aldus Van der Rest. Het betoog van inspreker Van de Rest veranderde de mening van een meerderheid van de gemeenteraad niet. CDA, PvdA en Christen- Unie, coalitiepartners in Dalfsen, zijn voor de komst van windmolens. De VVD is tegen en Gemeentebelangen wilde zich niet achter de kaarten laten kijken.

De gemeente Dalfsen werkt aan een plan voor het toestaan van windmolens, mede vanwege een landelijke overeenkomst in de strijd tegen het broeikaseffect. In die overeenkomst is afgesproken dat de provincie Overijssel in 2010 tenminste dertig Megawatt (Mw) aan windvermogen heeft gerealiseerd. De teller staat momenteel op zes Mw, geleverd door de drie windmolens die in Rouveen (gemeente Staphorst, maar vlakbij Nieuwleusen) staan. Verder wordt er belang gehecht aan windenergie als alternatieve energiebron en wil Dalfsen haar steentje bijdragen.
 

In Dalfsen zijn er vier particuliere initiatieven bekend voor het plaatsen van windmolens.
 

De Dalfser gemeenteraad heeft begin vorig jaar besloten hoe en waar er windturbines mogen komen. Als beste plek werd het Dalfserveld aangewezen, begrensd door de spoorlijn Zwolle-Meppel, Hoevenweg, Hessenweg en Westeinde. Dit gebied leent zich voor zes of meer windmolens. Voorwaarde was wel dat Staphorst afziet van uitbreiding en dat Zwolle geen windturbines plaatst in het nabijgelegen Tolhuislanden. Een gebied dat vroeger tot de gemeente Nieuwleusen behoorde.
 

De gemeente Zwolle wil echter per se op eigen grondgebied windmolens plaatsen en heeft daarvoor Tolhuislanden in beeld. Ook de gemeente Staphorst wil zich niet aan banden laten leggen.
 

De Dalfser gemeenteraad wist zich niet zo goed raad met de ontstane patstelling. Wethouder Evert Goldsteen kreeg uiteindelijk de opdracht mee om nogmaals met Zwolle om tafel te gaan zitten. Om te zien of er toch niet een gezamenlijke oplossing in zit. "Het gaat om het mogelijk maken van plannen voor zon- en windenergie. Dit moet je niet laten beknellen door gemeentegrenzen", stelde CDA’er Arno van Dijk. Hij wilde Tolhuislanden als locatie niet uitsluiten.

 

Net als het CDA hield Anne Nijburg van de ChristenUnie zijn voorkeur voor Dalfserveld. "Maar als Zwolle doorzet, krijg je verrommeling", meende hij. Dan blijft volgens de ChristenUnie alleen Tolhuislanden als mogelijke locatie over. Ook de PvdA kwam tot die conclusie. De partijen wachten nu het gesprek met Zwolle af, voordat er een definitief besluit wordt genomen.

 

De Stentor 21-04-07