Volgens een bericht in de Trouw, wordt de herziene MEP (Milieukwaliteit Elektriciteitsproduktie) pas in het voorjaar van 2008 opnieuw ingevoerd. De MEP werd vorig jaar door Joop Wijn, Minister van Economische Zaken, abrupt stopgezet, omdat deze regeling geen plafond kende. Voor een periode van tien jaar was 7 miljard euro gereserveerd, en in 2006 was dit budget al met 1 miljard overschreden (zeer waarschijnlijk door exploitanten van windturbines).

 

De tijd  voor invoering is nodig voor overleg met de sector, met de Tweede Kamer, vaststelling in de Ministerraad, goedkeuring van de Raad van State en door de Europese Commissie. Dit deelde Minsister van der Hoeven vandaag mee in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn "verbetermogelijkheden" voor de MEP geconstateerd welke in de komende weken worden uitgewerkt in overleg met de sector. Bij het aanbrengen van verbeteringen zullen een onderzoek naar het MEP-functioneren van B&A Consulting worden betrokken ("MEP-subsidies, Kosten en Baten"), dat vorige week aan de Tweede Kamer werd gezonden, alsmede een nog te verschijnen onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

 

Binnen twee maanden wordt een "aangepast instrumentontwerp" vastgesteld. In juni wordt de Kamer daarover geïnformeerd en volgt er overleg. Daarna zal ook de markt worden geïnformeerd zodat deze beschikt over een blauwdruk van het voorgenomen subsidiebeleid. Over vier maanden volgt vaststelling in de Ministerraad. De minister is zich ervan bewust dat het geduld op de proef wordt gesteld maar acht de tijd nodig "in het belang van een stabiel investeringsklimaat en te komen tot een solide instrument".

 

WSH, 17 april 2007