Mensen slapen onrustiger, worden vaker wakker en vinden zelf ook dat hun slaapkwaliteit afneemt, naarmate er tijdens hun slaap meer geluid van weg- of railverkeer is. Mensen bij wie dit gevonden werd wonen vaak al jaren in het geluid. Blijkbaar worden dergelijke effecten niet weggenomen door gewenning. Deze resultaten komen overeen met eerder onderzoek van TNO naar slaapverstoring door geluid van vliegtuigen in de buurt van Schiphol. Elders op deze website staat een onderzoek van de Gezondheidsraad (2004) naar geluid en gezondheidsklachten. Daarin werd het geluid van windturbines gelijk gesteld aan verkeersgeluid.

 

Het onderzoek van TNO

TNO voerde een groot onderzoek uit in twaalf woonwijken bij snelwegen, provinciale wegen en uitvalswegen met veel wegverkeer en bij s nachts drukke spoorlijnen. Gedurende zes nachten en tussenliggende dagen namen 262 volwassenen (18 tot 80 jaar, waarvan 55 procent vrouwen) aan het onderzoek deel. Het geluid werd tijdens de onderzoeksnachten continu,zowel buiten als in de slaapkamer, gemeten. Een bewegingsmeter om de pols van de proefpersonen hield continu de bewegingen bij. Hieruit werd de motorische onrust tijdens een verkeerspassage en over een gehele slaapperiode bepaald. Met een druk op een knop op de bewegingsmeter kon de deelnemer aangeven wakker te zijn geworden. In een logboek hielden de deelnemers o.a. bij hoe zij vonden dat ze geslapen hadden.

 

Onrust neemt meteen toe

Het onderzoek laat zien dat door het geluid van een verkeerspassage de motorische onrust gemiddeld genomen direct toeneemt. Deze conclusie is gebaseerd op in totaal meer dan 48.000 verkeerspassages. In de 1572 deelnemersnachten blijkt bij mannen ook de algehele motorische onrust gedurende een slaapperiode toe te nemen met de hoeveelheid geluid binnen van het verkeer. Het aantal maal wakker worden neemt toe met de geluidsbelasting, waarbij bij gelijk verkeersgeluid vrouwen vaker aangeven wakker te zijn geworden dan mannen. Naarmate stille periodes op een locatie schaarser zijn, wat vooral bij snelwegen het geval is, was de algehele motorische onrust tijdens de slaap beduidend hoger.

 

Belang goede slaap

Goede slaap is van belang is voor uiteenlopende aspecten van ons functioneren, van immuunsysteem tot geheugen. Eerder onderzoek heeft laten zien dat wereldwijd de ervaren slaapverstoring groter is naarmate de geluidbelasting van de woning s nacht hoger is. In het laboratorium hebben onderzoekers gezien hoe geluid de tijdens de slaap hersenactiviteit, het autonome zenuwstelsel en daarmee de hartslag beïnvloedt. De resultaten van dit onderzoek sluiten goed aan bij de bevindingen uit het laboratorium en de schaarse vergelijkbare onderzoeken naar de invloed van nachtelijk geluid op slaap onder alledaagse omstandigheden. De nieuwe bevindingen duiden er op dat, net als eerder gevonden voor vliegtuiggeluid in vergelijkbaar TNO onderzoek, geluid van weg- of railverkeer ons activeert tijdens de slaap, ook als we er al lang in wonen. Omdat slaap cruciaal is voor ons welzijn en functioneren, ligt hier een belangrijk punt voor verdere aandacht.

 

Persbericht TNO, 11 april 2007