De UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) heeft recentelijk het eindrapport gepubliceerd rond de grote stroomstoring in Duitsland. Ook de windparken blijken bijgedragen te hebben aan deze storing. Het rapport komt – onder meer – met aanbevelingen voor betere actuele gegevensuitwisseling tussen netbeheerders.