De laatste maanden is er een kentering in de partijen voor de rechter. Niet belanghebbende personen/instellingen staan voor de rechter tegenover de gemeente die windturbines wél wenst, maar de initiatiefnemer voor de windturbine(s) staat voor de rechter tegenover de gemeente, die de windturbine(s) juist niet wenst op haar grondgebied. Of wat ook het geval is, de gemeente is van mening veranderd tijdens de ruimtelijke ordeningsprocedure. Eerst vóór een windturbineplan en gaande het proces tégen het plan. Het hele artikel plus de uitspraken zijn te vinden onder het ledenmenu ‘jurisprudentie’.