Vanaf 1999 is er inmiddels een lange reeks uitspraken van de Raad van State als hoogste rechtsinstantie over plaatsing van windturbines.Daarbij gaat het om personen en instellingen die het niet eens zijn met de aanvraag voor een solo-windturbine of een windturbinepark. De gemeente beoordeelt de aanvraag van de windturbine-gegadigde op grond van de wet op de Ruimtelijke Ordening. Zo’n aanvraag, vertaald in een vastgesteld plan of vergunning, kan door belanghebbende personen en instellingen worden aangevochten tot en met de RvS. Die geeft dan een oordeel, waarbij de RvS toetst of de gemeente in redelijkheid tot het honoreren van de windturbine(s) heeft kunnen besluiten. In het geding is de initiatiefnemer van de windturbine(s) vaak nevenpartij van de gemeente.

 

Maar de laatste maanden is er een kentering in de partijen voor de rechter. Niet belanghebbende personen/instellingen staan voor de rechter tegenover de gemeente die windturbines wél wenst, maar de initiatiefnemer voor de windturbine(s) staat voor de rechter tegenover de gemeente, die de windturbine(s) juist niet wenst op haar grondgebied. Of wat ook het geval is, de gemeente is van mening veranderd tijdens de ruimtelijke ordeningsprocedure. Eerst vóór een windturbineplan en gaande het proces tégen het plan.

 

Buiten het onderwerp van dit artikel liggen de inhoudelijke vragen, wat er precies aan de orde was, en wie door de RvS in het gelijk is gesteld. Voor wie daarin is geïnteresseerd, volgen hier 5 recente uitspraken van de RvS waarbij de windturbine-initiatiefnemer tegenover de gemeente staat:

1. Dongeradeel 1, Ondernemer versus gemeente Dongeradeel, uitspraak LJN: AY9395, datum uitspraak 04-10-2006.

 

2. Dongeradeel 2, vergunningaanvrager versus gemeente Dongeradeel,

uitspraak LJN: AY9396, datum uitspraak 04-10-2006.

 

3. Dongeradeel 3, aanvrager verplaatsen windturbine versus gemeente Dongeradeel,

uitspraak LJN: AY9400, datum uitspraak 04-10-2006.

 

4. Lelystad, GEP Nederland BV versus gemeente Lelystad,

uitspraak LJN: AY9912, datum uitspraak 11-10-2006.

 

5. Terneuzen, Windkracht 7 BV en Eneco BV versus gemeente Terneuzen,

uitspraak LJN: AZ0341, datum uitspraak 18-10-2006.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN het LJN-nummer van de betreffende zaak.

 

20 november 2006

mr.ir. R.G.M. van Rooij