Rechterlijke uitspraken WOZ-waarde i.v.m. windturbines

LJN: AY9808, Rechtbank Haarlem, procedurenummer: AWB 05/4895,  datum uitspraak 10-10-2006

 

Plan voor windturbines vormt concrete dreiging die leidt tot vermindering WOZ-waarde van nabij gelegen woning

 

Samenvatting

Een bewoner van de gemeente Wormerland heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag OZB 2005 op grond van het feit dat geen rekening is gehouden met het waardedrukkend effect van een plan voor het plaatsen van 5 à 6 windturbines in de nabijheid van zijn woning, waarvan één op circa 700 meter van zijn woning.

 

De heffingsambtenaar van de gemeente acht het bezwaar ongegrond, waarna de zaak voor de rechtbank Haarlem komt.

 

De rechtbank stelt vast dat er een concreet plan dat het mogelijk maakt om 5 à 6 windturbines vrijwel zeker te realiseren, waarvan één op circa 700 meter van bedoelde woning.De heffingsambtenaar is van mening dat er nog procedures lopen, zodat er op de waardepeildatum geen waardedrukkend effect van uitgaat.

 

De rechtbank is van oordeel dat, ook indien plaatsing van de windturbines nog niet gerealiseerd is, maar er wel concrete plannen voor plaatsing zijn, daar een waardedrukkend effect van uitgaat. Een potentiële koper zal immers rekening houden met de mogelijke aanwezigheid van windturbines, ook al zijn over de aard en omvang van de te verwachten visuele, geluids- en slagschaduwhinder nog geen exacte gegevens voorhanden.

 

Wat betreft de hoogte van de waardevermindering heeft de rechtbank aansluiting gezocht bij de uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden van 07-05-2003, nr 496/02. Daarin werd een waardevermindering van 25% vastgesteld bij een afstand van 500. In dit geval is de afstand groter en bepaalt de rechtbank de waardevermindering van de WOZ in goede justitie op 12,5 %.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AY9808

 

Woerden, 09-11-2006

Roeland van Rooij