LJN: AY9396, Raad van State, uitspraak 200510132/1, datum uitspraak: 04-10-2006

 

Dongeradeel, windturbine niet binnen bouwvlak

 

Samenvatting

 

Appellant heeft in 1999 bij B&W van de gemeente Dongeradeel een bouwvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een windturbine op een perceel.  B&W hebben de vergunning geweigerd wegens strijd van het bouwplan met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Appellant maakt bezwaar, gaat vervolgens in beroep bij de rechtbank Leeuwarden en gaat dan in beroep bij de RvS.

Appellant betoogt dat de aangevraagde bouwvergunning van rechtswege is verleend.

De RvS oordeelt dat dit betoog faalt. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. In de voorschriften van het bestemmingsplan is namelijk opgenomen: ‘De windturbines dienen binnen de bebouwingsvlakken te worden opgericht. In het rechtsgeding is niet betwist dat de rotorbladen bij een bepaalde windrichting het bouwvlak zullen overschrijden.

Het beroep van appellant is ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AY9396

 

Roeland van Rooij, d.d. 07-11-2006