LJN: AY9395, Raad van State, uitspraak 200506665/1, datum uitspraak: 04-10-2006

 

Dongeradeel, aanvragen windturbines ten onrechte buiten behandeling gesteld

 

Samenvatting

 

Appellant heeft een perceel met een laad- en loswal. Hij dient bij B&W van de gemeente Dongeradeel vier  aanvragen in voor vergunning voor het plaatsen van een windturbine op het betreffende perceel. B&W zijn van oordeel dat de inrichting van appellant een zodanige technische of functionele binding heeft met een laad- en loswal aan bevaarbaar water, dat sprake is van één inrichting als bedoeld in de wet Milieubeheer. Zij stellen de vier aanvragen voor het plaatsen van een windturbine buiten behandeling.

Appellant maakt bezwaar, gaat vervolgens in beroep bij de rechtbank, en vervolgens gaat hij in beroep bij de RvS.

De RvS oordeelt op basis van de overgelegde stukken dat niet is gebleken van een meer dan incidenteel gebruik van de laad- en loswal op het perceel. Derhalve zijn B&W er ten onrechte van uitgegaan dat er sprake is van één inrichting. De beoogde windturbine dient te worden behandeld als een aparte inrichting. Er is geen sprake van aanhoudingsplicht in verband met het vereiste van een milieuvergunning.

Het beroep van appellant is gegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.rechtbank.nl

Type dan bij vakje LJN in: AY9395

 

Roeland van Rooij, d.d. 07-11-2006