Er komen definitief geen windmolens langs de Maas en Waalweg bij Puiflijk. De gemeente Druten en energieleverancier Nuon zijn dat deze week overeengekomen.

Tegen het plan om tussen Puiflijk en Horssen eerst vijf, later drie windturbines te bouwen was veel verzet uit de bevolking. Mensen waren bang voor geluidsoverlast. Ook vinden velen dat zulke molens, met een ashoogte van negentig meter, het landschap ernstig aantasten.

Het molenparkplan komt voort uit de eind 2000 tussen de gemeente en de Nuon gesloten klimaatovereenkomst. Daarin zegden beide partijen toe zich in te zullen spannen om een windmolenpark met een vermogen van 7,5 tot 10 miljoen kWh per jaar te realiseren. Zo’n park kan aan 2200 é 3000 huishoudens stroom leveren. Ter vergelijking: in de gemeente Druten wonen circa 7700 huishoudens.

In de loop der jaren rezen er echter steeds meer vraagtekens rond de haalbaarheid en de wenselijkheid van windmolens bij Puiflijk. Ook haakte een van de initiatiefnemers af. En toen was er, na de gemeenteraadsverkiezingen van maart, een nieuwe coalitie, die absoluut géén windmolens wilde.

Wethouder Michel Lepoutre restte toen niet anders dan de Nuon te verwittigen van het feit dat er nu een andere wind waaide in Druten. „Ik heb daar verteld dat het geen zin had om nog langer aan een dood paard te gaan trekken.“

De Nuon reageerde enigszins gepikeerd. Want nog deze winter had het toenmalige college de energieleverancier twee aanvullende onderzoeken omtrent het windmolenplan laten uitvoeren. Uiteindelijk zijn de gemeente en de Nuon overeengekomen dat Druten alsnog 10.000 euro betaalt voor deze onderzoeken.

Met het schrappen van de windmolens is overigens niet het Drutens voornemen van de baan om meer te investeren in duurzame energie. De gemeente wil zich de komende jaren meer toeleggen op de ontwikkeling van koude- en warmteopslag (KWO). Hierbij wordt in de zomer restwarmte op een diepte van zo’n honderd meter in het grondwater opgeslagen. In de winter wordt dit dan weer naar boven gehaald. Nog dit jaar, vertelt Lepoutre, praat de gemeente met de toekomstige ondernemers van bedrijventerrein Westerhout-Zuid over KWO. In de toekomst zal deze vorm van duurzame energie ook in woonwijken worden toegepast.

 

De Gelderlander, 26 oktober 2006