Voorstanders van o.a. windenergie schreeuwden moord en brand bij de afschaffing van de MEP-subsidie. Het NKPW, bij monde van Jim Mollet (voorzitter) sprak zijn vreugde uit.

 

icon Groene stroom op de mesthoop.jpg