Persbericht, maandag 21 augustus 2006

 

 

Het bestuur van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie heeft met instemming kennis genomen van het feit dat de MEP(Milieukwaliteit ElectriciteitsProductie)-subsidies, die grotendeels bij de windturbines op land terecht kwamen, met ingang van 18 augustus 2006 zijn afgeschaft.

 

 

 

 

Hoewel het voor onze stichting niet als een verrassing kwam – wij constateerden uit gesprekken met kamerleden dat al geruime tijd voor windturbines op land geen draagvlak meer bestond – heeft het tijdstip van afkondiging ons plezierig verrast. Dat geen draagvlak meer bestaat, blijkt tevens uit het recent verschenen WRR-rapport , citaat: ‘Windenergie biedt veel te weinig potentieel om een wereldwijd toereikende CO2 – emissiereductie te verwezenlijken en de kosten ervan zijn onaanvaardbaar’. Zie verder: http://www.nkpw.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=232&Itemid=58.

 

 

Omdat het rendement zo schrikbarend laag is, bestaan windturbines uitsluitend bij de gratie van de subsidieverlening. Nu dit tot het verleden behoort, gaan wij ervan uit dat Nederland langzamerhand verlost gaat worden van deze industriële machines, die zo detoneren in ons landschap en zoveel overlast veroorzaken bij omwonenden

 

 

Wij complimenteren minister Wijn met zijn besluit, en hopen dat in het vervolg daarvan de transitie naar duurzame energie met kracht ter hand wordt genomen voor projecten die wel een oplossing voor het CO2 probleem vormen.

 

 

Innovatie, besparing, en een koppeling aan economische perspectieven, zoals de verdere ontwikkeling van zonne-energie in welke discipline Nederland wereldwijd koploper is, kunnen ons land transformeren in een mondiale pionier op het gebied van duurzame energie.

 

Wij verwachten dat de handelswijze van de minister in het volgende kabinet navolging gaat krijgen, en zijn verheugd en trots dat wij daar als NKPW , samen met onze meer dan 10.000 sympathisanten die vele actiegroepen vertegenwoordigen, in de afgelopen jaren ons steentje aan mochten bijdragen.

 

 

Namens het NKPW

Jim Mollet

Voorzitter

 

 

Het Nationaal Kritisch Platform Windenergie vertegenwoordigt 50 plaatselijke groepen, méér dan 10.000 personen. Het NKPW wil het open landschap in stand houden, is vóór een schoner milieu, vóór duurzame energie en vóór een goede leefomgeving. De reusachtige turbines, die verschijnen in ons dichtbevolkte land waar de ruimte schaars is, produceren een verwaarloosbare hoeveelheid stroom. Windturbines brengen schade toe aan milieu, landschap, open ruimte en leefomgeving. Zie voor verdere informatie onze website www.nkpw.nl.